Найдено курсов: 1

NVIDIA
RSS feed
Курс
Описание
Сессии
1
Energy.cover-small
Energy.cover-small
הנפט, הפחם והגז מניעים כיום את גלגלי חיינו. האם וכיצד ניתן להחליפם במקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים? Course language is Hebrew!The Hebrew course description will be followed by an English one. השימוש בדלק לסוגיו הוא התשתית שעליה מבוססים החיים המודרניים. כבר יותר ממאה שנה אנו משתמשים בדלקים מאובנים שנאצ...
18 октября 2015, 7 недельЗнаете курс, которого здесь нет? Подскажите нам


© 2013-2019