Найдено курсов: 62

NVIDIA
RSS feed
Курс
Описание
Сессии
1
A93054c1-4898-4bd8-8b70-35c2f93fe3f1-078eb5a960a4.small
A93054c1-4898-4bd8-8b70-35c2f93fe3f1-078eb5a960a4.small
Thi Thanh Hang Pham, Samuel So
StanfordOnline
Медицина и здоровье
Vi Paid Free
Курс добавлен: 2 апреля 2020
Viêm gan vi rút B và C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư gan. Tiêm vắc xin dự phòng viêm gan B và xét nghiệm sớm, theo dõi và điều trị đúng cách viêm gan B và C mạn có thể giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan. Viêm gan vi rút B và C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu d...
2
650996_78ef_5
650996_78ef_5
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 20 февраля 2016
Giỏi việc nước; Đảm việc nhà; La cà không giới hạn
Свободный график
3
1918334_e3f2
1918334_e3f2
Udemy
Бизнес и менеджмент
Vi Paid
Курс добавлен: 25 апреля 2019
Kha hc s em li kin thc tng th nhng chi tit s a chng ta chim lnh nh cao y ho hng
Свободный график
4
763056_0d23_2
763056_0d23_2
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 5 марта 2016
Hng dn tm hiu, xy dng v pht trin web app s dng ReactJS
Свободный график
5
453654_5478
453654_5478
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 9 марта 2016
Lập trình ứng dụng C# Winform cơ bản đến nâng cao. Lập trình cơ bản C#, cơ sở dữ liệu SQL, Winform và Entity Framework
Свободный график
6
Owl-happy@2x
Owl-happy@2x
Duolingo
Иностранные языки и культуры
Vi Free
Курс добавлен: 26 марта 2016
English for Vietnamese speakers
Свободный график
7
1259170_cb84_3
1259170_cb84_3
About the Instructor 4.5 Average rating 336 Reviews 2,602 Students 3 Courses Khoa Nguyen Students I'm Khoa Nguyen - a Vietnamese student - the founder of NIVIKI.COM where I  pursue my vision of sharing my knowledge to everyone. I learn a lot, why don’t I
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 18 июля 2017
Kha hc gip bn hiu r tng tn scope, ton t, hm, hng i tng trong Javascript. Lm ch Javascript, ES6
Свободный график
8
823546_a941
823546_a941
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 27 июля 2016
Bắt đầu học lâp trình bằng ngôn ngữ C++
Свободный график
9
902138_e968_3
902138_e968_3
Jang Marcelino, Software Engineer at MTA Inc,
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 27 июля 2016
Hc ngn ng lp trnh Lua t c bn n nng cao, sn sng to game v ng dng 2D
Свободный график
10
823546_a941
823546_a941
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 30 июля 2016
Bt u hc lp trnh bng ngn ng C++
Свободный график
11
1125352_44cc_2
1125352_44cc_2
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 13 марта 2017
Tt c nhng g bn cn bit c th bt u t ng ho Excel
Свободный график
12
1172254_092b
1172254_092b
About the Instructor 0.0 Average rating 0 Reviews 0 Students 1 Course Mr Phan Hoàng Anh Engineer at Automation - Phan Hoang Anh (or Mr. Robot on Youtube) - Project Leader of the program Robot for everyone  in Vietnam - Desiring to make robotics become a
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 5 мая 2017
Hc iu khin c th gii vi chic my tnh nh b
Свободный график
13
1240000_c7f8_5
1240000_c7f8_5
About the Instructor 5.0 Average rating 1 Review 2 Students 1 Course Nguyễn Tuyền Senior Developer tại Citigo & Java Teacher Nguyễn Thanh Tuyền là một kỹ sư lập trình Java chuyên nghiệp, có hơn 5 năm trong lĩnh vực lập trình Java, là một kỹ sư quan t
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 15 июня 2017
Hc Java vi lp trnh vin chuyn nghip
Свободный график
14
1117738_80e5_6
1117738_80e5_6
About the Instructor 0.0 Average rating 0 Reviews 5 Students 1 Course Tuan Le I love coding and sharing,build the web is an awesomething Hi! I am Tuan Anh Le,a  web developer living in the UK.I love creating web applications and working with HTML,CSS Nod
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 7 июля 2017
Bn s bit cch t lm Wordpresss theme bn thn, doanh ngip hay khch hng tng thu nhp
Свободный график
15
833310_5540_2
833310_5540_2
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 17 июля 2016
Nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm, quản trị dựa  án và cộng tác nhóm
Свободный график
16
1253606_93c7
1253606_93c7
About the Instructor 4.6 Average rating 1,558 Reviews 8,341 Students 29 Courses Attain Corp. Japanese-language education Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning ma
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 26 июля 2017
(Gm 12 bi) Hiragana + Katakana + hi thoi Hiragana, Katakana, hi thoi trong ting Nht.
Свободный график
17
1253628_1465
1253628_1465
About the Instructor 4.6 Average rating 1,558 Reviews 8,341 Students 29 Courses Attain Corp. Japanese-language education Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning ma
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 26 июля 2017
K thi nng lc Nht ng Cp N5 Kanji
Свободный график
18
1253678_84c1
1253678_84c1
About the Instructor 4.6 Average rating 1,558 Reviews 8,341 Students 29 Courses Attain Corp. Japanese-language education Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning ma
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 26 июля 2017
KHa hc cho k thi Nng lc Nht ng cp N5 dnh cho ngi nc ngoi (15 bi)
Свободный график
19
1253694_b7a6
1253694_b7a6
About the Instructor 4.6 Average rating 1,558 Reviews 8,341 Students 29 Courses Attain Corp. Japanese-language education Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning ma
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 26 июля 2017
Kha hc N4 cho k thi Nng lc Nht ng dnh cho ngi nc ngoi (15 bi)
Свободный график
20
1253700_6d78
1253700_6d78
About the Instructor 4.6 Average rating 1,558 Reviews 8,341 Students 29 Courses Attain Corp. Japanese-language education Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning ma
Udemy
Vi Paid
Курс добавлен: 26 июля 2017
Gio trnh dnh cho k thi nng lc Nht ng cp N3
Свободный графикЗнаете курс, которого здесь нет? Подскажите нам


© 2013-2019